Skip links

Minőségi-, környezeti- és biztonsági politika

A WEST-BRIDGE Kft. vezetősége, összhangban a szervezet üzletpolitikai célkitűzéseivel, a konkrét célok megfogalmazása érdekében minőségi-, környezeti- és biztonságpolitikáját az alábbiakban teszi közzé:

A WEST-BRIDGE Kft. a vevői megelégedettség hatékony elérése, szolgáltató tevékenysége hatásos fejlesztése céljából az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO 45001:2018 és MSZ EN 12798:2007 szabványok követelményeinek megfelelő, dokumentált integrált irányítási rendszert vezetett be, azt folyamatosan működteti, és módszeresen továbbfejleszti. Az üzleti sikerek, a célok elérése alapjának az elemzett tényeken alapuló döntéshozatalt, a folyamat és rendszerszemlélet következetes érvényesítését tekinti.

A WEST-BRIDGE Kft. piaci tevékenysége során jogkövető magatartást tanúsít, betartja és üzleti partnereit is a hatályos jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok betartására ösztönzi.

A WEST-BRIDGE Kft. a tevékenységével összefüggő környezetterhelést a lehetséges mértékben csökkenti, megteremti a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit. A veszélyes áruk közúti szállítása során különösen fontosnak tartjuk a minőségi munkavégzést a balesetek, környezetszennyezések elkerülése érdekében. Korunk követelményeinek megfelelő járműparkunk lehetővé teszi, hogy megóvjuk munkatársaink egészségét, ne veszélyeztessük környezetünk állapotát.

A WEST-BRIDGE Kft. a döntéshozatalba és annak érvényesítésébe bevonja a munkatársakat, azok felelősségükkel arányos hatáskörrel tevékenykednek valamennyi érdekelt fél elégedettségének elérésére. Beszállítóival, alvállalkozóival kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszik.

A WEST-BRIDGE Kft. elkötelezett a korszerű szakmai és irányítási ismeretek megszerzése, rendszeres bővítése, alkalmazása és terjesztése mellett.

Érd, 2021. április 1.

Pálfi Tamás
Ügyvezető igazgató