Nyilatkozat

Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi vezetőségi politikai nyilatkozat

A West Bridge nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan fejlessze mindennapi operatív teljesítését az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi kérdésekben és a nyújtott szolgáltatás terén. Ez a nyilatkozat részletesen ismerteti, hogy a Vállalat hogyan kezeli az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi kérdéseket, hogy működése során a legmagasabb normáknak tudjon megfelelni ezeken a területeken. A West Bridge Kft. az EN-ISO 9001-2000 és a CEFIC/SQAS szabványoknak megfelelő „Totális Minőségirányítási Rendszert”működtet 2001. óta. A rendszer az összes irányelvet és eljárást tartalmazza, továbbá egyértelmű és ellenőrizhető keretet biztosít tevékenységeink végzéséhez és teljesítményünk javításához. A vezetőség elkötelezte magát a TMR rendszer használata és továbbfejlesztése mellett, hogy egyrészt azonosítani tudja, másrészt ki tudja küszöbölni vagy kezelni tudja a tevékenységeihez kapcsolódó biztonsági kockázatokat. A West Bridge Kft. részletes teljesítési célokat és munkaterveket állít fel és támogat az egészségügy, biztonság és környezetvédelem terén minden operatív ágazatunkban, a teljesítésért pedig a legfelső vezetést teszi felelőssé.

Ennek megfelelően az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi politikának az alábbiakról kell gondoskodnia:

  • biztonságos munkahelyi környezet összes alkalmazottunk, ügyfeleink, partnereink és általában a nagy nyilvánosság számára
  • minimális hatás gyakorlása a környezetre, a saját és mások létesítményeire
  • az ügyfeleinkkel szemben vállalt kötelezettségeink teljesítése, és adott esetben meghaladása
  • az operatív kockázatok felmérése, továbbá az ilyen kockázatok minimálisra csökkentését és kezelését szolgáló rendszerek és eljárások kialakítása
  • hogy minden baleset és reklamáció bejelentésre és szakértő munkatársak által kivizsgálásra kerüljön
  • a hatékonyság érdekében végrehajtásra kerüljenek a korrekciós és megelőző intézkedések, majd ellenőrizzék a hatásukat
  • a megfelelő eljárásokat, a megismerést és a problémamegoldást széles körben, nyíltan megosszák egymás között az ágazatok, és amikor csak lehet, alkalmazzák őket
  • rengeteget fektetünk a vállalkozásunk biztonságos és szakszerű működtetéséhez szükséges rendszerekbe, alkalmazottakba és partnerekbe, képzésekbe, az infrastruktúrába és berendezésekbe.
  • szorgalmazzuk, hogy minden alkalmazottunk személyesen, a Vállalat által tanúsított komolysággal vállaljon felelősséget a megfelelő egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi teljesítményért.